Hälsoundersökning

 

 

Hälsoundersökning

Vid en hälsoundersökning kan man hitta riskfaktorer för våra vanliga folksjukdomar. Innan hälsoundersökningen fyller man i en hälsoprofil som används som samtalsunderlag vid besöket hos oss.

 

 

Vid läkarbesöket har vi ett hälsosamtal samt går igenom de prover som tagits innan besöket. Vi diskuterar vad man utifrån detta kan göra för att förbättra sin hälsa.

 

Vid undersökningen kontrollerar vi:

Längd, vikt, midjemått, BMI och blodtryck.

EKG och lungfunktionsundersökning.

Blodprover avseende blodvärden, blodfetter, salter, urinsyra, lever-och njurfunktion,

ämnesomsättningsprov hos kvinnor över 40 år, prostataprov (PSA) hos män

över 50 år, urinsticka samt sänka.

Provtagning görs vid ett separat besök innan läkarbesöket.

 

Pris 2200 kr

 

Västra Läkarpraktiken - Fabriksgatan 10, 5 vån - 412 50 Göteborg

Email: info@vastralakarpraktiken.se - Tel: 031-7880878